sponsoring - fundacja repercussion

Idź do spisu treści

Menu główne

sponsoring

Fundacja REPERCUSSION ma w swoim dorobku wiele różnorodnych przedsięwzięć artystycznych. Każdorazowo są one bardzo wysoko oceniane zarówno w środowisku  artystycznym, jak również wśród  partnerów i współorganizatorów poszczególnych projektów. Na ich realizację pozyskujemy środki finansowe nie tylko od organów administracji państwowej ale również  firm i osób prywatnych.  

Chcielibyśmy aby decyzja o wsparciu przedsięwzięcia kulturalnego nie była podyktowana jedynie świadomością społecznej odpowiedzialności sponsora, ale gwarantowała mu pewne wymierne korzyści. Dlatego też w ramach organizowanych wydarzeń oferujemy partnerom finansowym  różnorodne  formy promocji i reklamy:
- obecność marki partnera na
drukach promocyjnych, stronach internetowych,  spotach promocyjnych w radiu, ogłoszeniach prasowych
-
ekspozycja stoiska promocyjnego, dystrybucję materiałów reklamowych, sprzedaż produktów
-
organizacja indywidualnych form obecności partnera finansowego na wydarzeniu
- tytuły
mecenasa, sponsora (sponsor, sponsor główny, strategiczny) z prawem wykorzystania go do własnych celów reklamowych
- udział gości
partnera finansowego w przedsięwzięciu.
Partnerstwo finansowe w projektach realizowanych przez naszą fundację stwarza ponadto możliwości odpisów podatkowych.

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do współpracy.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego