misja - fundacja repercussion

Idź do spisu treści

Menu główne

misja

fundacja

Celem Fundacji jest działalność w zakresie wspierania, krzewienia oraz promowania kultury i sztuki muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki perkusyjnej.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:
- inicjowanie i wspieranie realizacji działań oraz programów o charakterze informacyjnym, badawczym, twórczym, szkoleniowym i edukacyjnym;
- organizowanie, wspieranie i promocję działań o charakterze artystycznym i kulturalnym oraz innych przedsięwzięć, w szczególności warsztatów muzycznych, koncertów i festiwali;
- wspieranie programów stypendialnych dla twórców, instrumentalistów lub zespołów;
- udzielanie pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- wspieranie programów wydawniczych, działalność o charakterze popularyzatorskim oraz edukacyjnym;
- współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;
- organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, oświatowej, kulturalnej i artystycznej;
- współpracę z organizacjami pożytku publicznego prowadzącymi działalność statutową w zakresie tożsamym lub zbliżonym do działalności Fundacji.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego